Allmän information


Vid försäljning
Vid en överlåtelse av din bostadsrätt skall du begära utträde ur föreningen och köparen skall begära inträde.
Styrelsen skall därefter godkänna den nya bostadsrättsinnehavaren.
Kontraktet upprättas i tre delar, varav köparen och säljaren får var sitt exemplar och styrelsen ett.Avgiften
Tillsammans kan vi hålla avgiften nere genom att själva göra saker i föreningen.
Är du bra på något och vill hjälpa till så hör gärna av dig till styrelsen.
Att sopsortera spar också pengar, vi får straffavgifter om det är felsorterat.Parkering
Inom området skall bilar parkeras i bostadsrättens carport, på uppfarten, i hyrd carport eller på någon av våra två uteparkeringar. Vägarna inom området måste alltid hållas fria så att utryckningsfordon snabbt kan komma fram. För avlastning under en begränsad tid och om ni finns på plats kan bilen stå på gatan utanför er bostadsrätt.

Föreningen har 2 gästparkeringar i området, den ena är vid sophuset och den andra längst ned i Gula området. Hänvisa alltid era gäster till de parkeringarna. Om alla parkeringar är upptagna, parkera då så att ni inte skymmer sikt eller annan trafik och tänk på att det då enbart får vara en kortvarig tillfällig parkering. Vi strävar efter säkerhet i vårt område.Sopsortering
I vår förening sopsorterar vi alla sopor.
I de röda sopstationerna slänger vi kompost och brännbart. Pappersförpackningar, tidningar, plast, konservburkar och glas slänger vi i det stora gula sophuset.
Vi nämner igen, att sopsortera spar också pengar, vi får straffavgifter om det är felsorterat.

Alla andra sopor såsom batterier, elektronik, metall, virke, färg, oljor etc. ansvarar ni själva för att åka med till Hovgården. För öppettider: KLICKA HÄROmbyggnation
Vill du sätta din egen prägel på din bostadsrätt eller bygga något utomhus skall du göra en ritning och lämna till styrelsen för godkännande. Tänk på att vara ute i god tid eftersom styrelsen träffas en gång per månad.
Behöver du flytta på eller byta ut vattenledningar skall du alltid kontakta styrelsen för ett godkännande.Ventilation
Vår ventilation drivs av 2 fläktar för tilluft resp. frånluft.
Filtret till ventilationen bör plockas ut och dammsugas med jämna mellanrum, men blir det för slitet kan ni köpa nytt genom föreningen. Kontakta då vicevärden.Kör sakta
I vårt område är det liv och rörelse, många barn som leker och rör på sig, så kör försiktigt!Carport
Carport kan hyras för 200 kr/mån.
Hör av er till ordförande vid intresse.Föreningens postlåda
I gula området finns det en vit postlåda vid expeditionen. Här kan du lägga din post till styrelsen.