Bergvärme


Från 1990 till 2011

När Brf. Gåvstaby byggdes 1990 löstes energiförsörjningen med installation av en oljepanna. Centralt byggdes ett pannrum som försörjde en vattenburen uppvärmning. På 2000-talet ökade kostnaderna för olja markant och styrelsen såg sig om efter alternativa system. Det stod då mellan pellets och bergvärme. Styrelsen valde att ingå ett avtal med BEAB, där uppvärmningen utgjordes av pellets. BEAB stod för installation och föreningen ingick ett mycket fördelaktigt avtal. Med åren har även denna form av uppvärmning ökat markant i kostnad och 2011 ansåg styrelsen att det var dags för bergvärme. Medlemmarna gav sitt bifall och efter gängse anbudsförfarande valdes entreprenören Allklimat.2011 - 2012

2011 startade arbetet med att borra för och installera bergvärme till föreningen. Under arbetet gick företaget som åtagit sig uppdraget i konkurs och slutförandet av vår installation övertogs av en annan aktör.


Uppvärmningen av husen vintertid blev därefter ojämn och några hushåll fick kallare inomhusklimat än andra. För att komma tillrätta med problemet tog föreningen hjälp av externa aktörer för att lokalisera felet. Man kom fram till att antalet borrhål samt djupet på en del av befintliga hål inte var rätt dimensionerat till våra 73 hushåll.
För att få en bättre verkningsgrad på systemet, säkerställa driftsäkerheten och få maximal livslängd på systemet, och efter inrådan från flera experter, beslutade föreningen att utöka antalet borrhål. Samtliga hål samlades också ihop till ett inkommande rör vilket i sig ökar effektiviteten.


Under hösten 2012 hade vi vår bergvärme färdiginstallerad och betald. Vi har även isolerat rör i pannrummet för att spara på värmen.