Driftinformation

Den här sidan kommer innehålla information om kommande planerade driftstörningar samt utförda arbeten!


Planeras när det blir varmare ute för det har stor påverkan på både värme och el:


- Utegivare behöver bytas.

- Huvudsäkring till elen för hela området behöver bytas av Vattenfall. Info om olyckan har gått ut på facebook under Julledigheten 2022.
Våren-sommaren 2023  • Taktvätt påbörjas v.26 (26 Juni) 
    I tur och ordning: Röda husen, Gula husen, Äldreboenden, Gråa husen

  • Årsmöte i Hall 2000 (7 juni -23)


  • Städdag (14 maj -23)


  • Lekplatserna besiktade (Maj -23)


  • Nya vattenutkast för de gula husen
    Utkasten installeras bakom de gula husen som hittills har saknat bevattningsmöjlighet. Utkasten sitter på en stolpe där boende får gänga på en slangkoppling.
Vintern 2023


Under vintern 2023 har vi utfört omfattande reparationer på värmesystemet, och planerat in alla byten på ett sätt som inte påverkar värmen i våra hem.

Dessa brister är inte nyligen uppkomna, utan har funnits länge, men pga. bristande kunskap hos vår förra serviceleverantör så har de inte kunnat identifieras som felkällor på våra problem med värmesystemet.Laddpumpar vv / förvärmning acktankar:
- Cirkpump G7A byttes
- Cirkpump G7B satt fast och gick ej att få igång. Byttes också.
Då pumparna sitter på rad, behöver båda fungera för att inte bromsa flödet!


Cirkulationspump Hetgasladdning G9:
- Display lyser ej trots 230v styrkretsen skickar 10v men pumpen snurrar ej. Bytt modul utan resultat!
- Pump wilo stratus bytt


Värmepump vp3:
- Löser på säkring när den försöker starta kompressor, kopplat ur kompressor och då fungerar den, kompressor byttes ut.


Köldbärarpump huvudpump:
- Löser på säkring ibland, visst lagerljud ifrån pumpen. Bytt L1: 6,8 L2: 6,5 L3: 6,78


Luft i köldbärarsystemet:
- Spolning av varje slinga med ett spolkärl för att avlägsna ev. luft!


Elpatron E41 i sluttank vv:
- Kortslutning, löser säkring. Bytt


Duc:
- Transformator trasig, glappar. Bytt


Router för värmeanläggningen:

- För att vår serviceleverantör ska kunna fjärravläsa status och loggar